Jumaat, 22 Oktober 2010

Konsepsi Yang salah mengenai sakit(hygiene) Mental


1. Penyakit mental adalah hereditary, merupakan warisan atau keturunan.Pendapat semacam ini adalah keliru. Penyakit mental tidak lah menjadi waris oleh orng tua kepada anaknya, walaupun pola tingkah laku, fikiran dan sugesti yah ibu dapat mencetak pola hamper sama pada angota-angota keluarga. Walaupun ibu bapa mempengaruhi dalam bentuk tingkah laku anak.
Kemunkinan timbulnya penyakit-penyakit mental disebabkan oleh pola-pola herediter itu tidak mustahil adanya. Namun pada kebanyakan peristiwa, sebab-musabab penyakit mental itu biasanya ialah tekanan-tekanan batin dan factor-faktor.2. penyakit mental tidak bisa disembuhkan ide semacam ini tidaklah benar. Kerana ini bukan lah lagi berada pada zaman animisme, pada zaman skarang bakyak pembuktian-pembuktian yang telah dibuat dan diteliti tentang masalah mengenai sakit mental ini. Dan zaman telah menolak atau tidak mengunakan lagi kepercayaan animisme. Kerana kurang dari 80% telah mendapat perawatan khusus.

setelah mendapat rawatan tersebut dapat kembali di tengah keluarga , dan diyatakan sebagai sembuh. Sembuh total persis seperti dahulu kala. Dan mampu bias duduk di tengah masyarakat. Pasian dalam rumah-rumah sakit jiwa 40% dari mereka dapat sembuh seluruhnya


3. Penyakit mental adalah satu noda hitam, angapan ini adalah korepsi yang keterlaluan yang berlebih lebih.masyarakat tidak bisa mengatakan bahwa orang yang sakit mental itu adalah noda hitam bagi mereka. Seharusnya kita haruslah membimbing atau menhantar ai ke rumah sakit jiwa untuk mendapat rawatan seharusnya. Kerana orang yang sakit mental itu bukannya orang yang berdosa atau noda. Dan ada jga orang sakit mental ini dihina atau dipengirkan oleh masyarakat.
4. penyakit mental itu timbul dan menyerang penderita dengan tiba-tiba. Angapan ini pun salah. Sakit mental tidak pernah langsung secara mendadak pada seorang yang sehat. Sakit mental itu tidaklah dating dengan cara tiba-tiba. Kejadian-kejadian dramatis, misalnya kematian seseorang kekasih, atau kebangkrutan financial, pada umumnya merupakan factor mempercepatkan timbulnya penyakit mental.5. Seks merupakan sebab dari timbulnya penyakit mental.inipun merupakan pendapat salah. Dorangan-dorongan seksual itu memangmerupakan kecenderungan-kecederungan yang kuat dan sentiasa dikejar-kejar oleh manusia.jika ada aktivitas seksual yang diukuti serta menjadi sebab, maka itu berupa rasa bersalah dan rasa – rasa ketakutan , atau rasa dosa untuk melakukan relasireks, yang menjadi penyebab timbulnya penyakit mental. Dan bukannya perbuatan seks itu sendiri yang menimbulkan ganguan mental.
6. penyakit mental adalah satu peristiwa tunggal. Tidak , penyakit mental itu bukanlah satupenyakit yang tunggal .
Ganguan terhadap pola peribadian pada galibnya bergandengan , dengan emosi-emos .ganguan pribadi yang social, dan penyimpangan-penyimpangan social dan seks
TOKOH- TOKOH


1. PHILIPPE PINWL di perancis
2. WILLIAM TUKE dari inggeris
3. CLIFFORD WHITTINFHAM BEERS (1876-1943)
4. WLLIAMM JAMES psikologi besar
5. ADOLF MEYER

NAMA ; ILAHAMDI BIN SAHRULI
NIM ; 10942008757
DOSEN ; M Fahli Zatra Hadi Sos.I

Tiada ulasan:

Catat Ulasan