Isnin, 4 Oktober 2010

Selamat Datang ke Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 (BPI3)

Aunur Rahim Faqih dalam bukunya Bimbingan Konseling dalam islam mengatakan bahwa Konseling Islam itu adalah "proses pemberian bantuan kepada individu agar manyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. ( Aunur Rahim Faqih ; 2004 ; 1-2)
Menurut M.Hamdan Bakran pula mengatakan bahwa "Bimbingan Konseling Islam adalah bersifat kental, luas dan lenglap karena ajaran islam datang ke permukaan bumi ini memiliki tujuan yang sangat prinsip atau mendasar yaitu membimbing, mengarahkan, menganjur kepada manusia agar dapat hidup selamat, tenteram dan bahagia di dunia dan akhirat (Hamdan Bakran,2004 ;181) Dengan itu :-

Jurusan Bimbingn Konseling Islam semester 3 mengorak langkah untuk memberi pandangan masing-masing bagi mendalami ilmu konseling islam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan